Buitenschoolse opvang

In ons gebouw is ook Villa Linde, onderdeel van Kindcentrum Hof van Twente gevestigd.

Wij hebben nauwe contacten met de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.

Kinderen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang worden door de leidsters in de school gehaald en gebracht. 

Ook daar bent u van harte welkom een kijkje te nemen.