Continurooster

De  kinderen zijn 5 dagen in de week van 8.30 uur tot 14.00 uur op school. Ze gebruiken hun tussendoortje en lunch op school. Aan de organisatie zijn geen kosten verbonden.
Een dagindeling ziet er als volgt uit:

8.20 uur:       de deur gaat open, kinderen mogen naar hun klas
8.25 uur:       de eerste bel gaat, de kinderen moeten naar binnen
8.30 uur:       de tweede bel gaat, de lessen starten
10.15 uur:    pauze
10.30 uur:    hervatting van lessen
11.50 uur:    lunch voor groep 1 en 2
                           Ze eten onder begeleiding van de leerkracht
12.00 uur:    lunch voor groep 3 t/m 8
                           Ze eten onder begeleiding van de  leerkracht
12.15 uur:    middagpauze, buitenspelen onder toezicht van                                               leerkrachten
12.30 uur:    hervatting lessen
14.00 uur:    de kinderen zijn vrij

De leerkrachten hebben verplicht pauze van 14.15 uur tot 14.45 uur, afspraken moeten daarom na 14.45 uur gepland worden.

Organisatie

* Kinderen nemen een tussendoortje en lunch mee van huis naar school. (Ze gebruiken voor het drinken een beker    en voor het eten een broodtrommel met de gewenste hoeveelheid daarin.)
* Alles moet voorzien zijn met de naam van het kind.
* Flesjes en blikjes zijn niet toegestaan.
* Fruit en dergelijke is van tevoren thuis schoongemaakt en eventueel geschild en/of gesneden.
* Op school hangen kinderen hun tas met daarin het eten aan de kapstok buiten de klas.
* De kinderen nemen een theedoek mee, deze dient als tafelkleed
* Alles wat over is gaat in de broodtrommel en in de theedoek mee naar huis, zodat ouders inzicht hebben wat er       gegeten is.
* De organisatie van het uitpakken van de tassen wordt door de leerkracht bepaald.
* Het drinken wordt in de klassen verzameld en daarna door de leerkracht koel weggezet.
* Ouders en leerkrachten stimuleren gezond eten en drinken(geen snoepjes of koolzuurhoudende drankjes).
* Indien wenselijk mogen de kinderen tandenpoetsen. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor hun tandenborstel en       tandpasta. De spullen hiervoor kunnen de kinderen in hun
   eigen tassen bewaren.
* Medicijngebruik en het omgaan met allergieën wordt door ouders met de leerkracht goed afgestemd.

Lunch

* De lunchtijd voor de onderbouw is van 11.45 uur - 12.15 uur en voor de bovenbouw van 12.00 uur - 12.15 uur.
* Als de lunchpauze start, halen de kinderen hun broodtrommel en beker op en gaan naar de plek waar gegeten    wordt. Ze wassen eerst hun handen (ook als ze tussendoor naar de wc gaan).
* Tijdens de lunch zitten de kinderen in groepjes en mogen met elkaar praten. Het praten mag de voortgang van het     eten niet belemmeren.

Als we aan tafel zitten houden de kinderen zich aan de volgende regels:
* We blijven zitten tijdens het eten en drinken
* Kleuters hebben een vaste plek tijdens de lunch
* We houden het netjes en gezellig
* Je zit alleen aan je eigen eten en drinken

* De leerkracht bepaalt welke activiteiten als: voorlezen/vertellen, actualiteit bespreken, aandacht besteden aan     gezond eten en drinken, bevorderen van sociale contacten, nieuws uit de natuur, Tv-weekjournaal,etc.
* De kinderen wachten tot ze gezamenlijk naar buiten gaan.