Toelating vierjarigen

Wendagen
De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal geweest.
We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen. Kinderen die tot 2 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden mogen 5 ochtenden in overleg met de ouders meedraaien op school.

Indien uw kind jarig is in de laatste 2 weken voor de zomervakantie of in die vakantie heeft het geen gewenningsdagen, maar een kennismakingsochtend -of middag. Deze kinderen starten volledig in het nieuwe schooljaar.

Peuterspeelzaal
Wij willen graag aansluiten op de aanpak en de ervaringen van de peuterspeelzaal, daarom vullen de leidsters van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Hof van Twente voor elk kind een overdrachtformulier in. Wat er in staat, hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal of crèche. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind. Met al die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat uw kind precies de goede begeleiding te geven.

Zindelijkheid
We verwachten dat kinderen die bij ons op school komen zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen. Een ongelukje kan natuurlijk gebeuren, maar onze leerkrachten kunnen niet hun klas alleen laten voor toiletbezoek van een enkele leerling.