Dalton International

Sinds oktober 20223mogen wij ons  'Member of Dalton International' noemen.  
 
Wat is Dalton International? 
Dalton International wil de vernieuwing van het Daltononderwijs stimuleren door internationale uitwisseling van expertise. De Internationale Daltonconferenties in verschillende landen in Europa geven die mogelijkheid. Dalton International is gespecialiseerd in het opleiden van leerkrachten door het geven van Daltoncursussen op internationaal niveau.  
Dalton International is de enige instelling die het Dalton predicaat aan scholen mag uitreiken. Scholen die bij Dalton International zijn aangesloten komen uit o.a.  Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Polen, China en Australië.  
 
Wat is onze visie en hoe sluit Dalton International daarbij aan? 
Iedereen is tegenwoordig online. De wereld is om de hoek. Het wordt steeds belangrijker om jezelf te laten zien. Je eigen talenten laten zien is essentieel in de maatschappij. Maar dan moet je wel eerst weten wat je goed kunt en wie je eigenlijk bent. Wat wil je bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? Daar werkt het team van Ods 't Gijmink samen met de kinderen aan; bewust worden van jezelf. Onze hoogste opdracht voor ieder kind is dan ook: 
'Moedig met je eigen persoonlijkheid de wereld in' 
Zelfbewust, weten wat je kan, hoe je iets wilt bereiken en wereldwijs. Voor deze missie komen we elke dag naar school.  

                                                                            
Voor meer informatie over Dalton International kijk dan op de site https://daltoninternational.org/