Parro


De communicatie-app tussen ouders en school

Een juiste, gedegen en accurate communicatie met onze ouders is erg belangrijk. Daarom gebruiken wij diverse middelen om onze informatie te verspreiden: onze Facebookpagina, Instagrampagina en de website voor zowel nieuwe als bestaande ouders. Daarnaast maken we ook actief gebruik van de Parro-app voor een goede communicatie.
 
Communiceren
Persoonlijk bericht naar ouders en leerkrachten, foto's en bijzondere groepsmomenten delen met ouders en u zo betrekken in de wondere wereld van uw kind op school.
 
Organiseren
Inschrijven voor de oudergesprekken, aanmelden als vrijwilliger voor activiteiten/excursies. 
 
Administreren
Wij hebben gemakkelijk toegang tot leerlinginformatie/absenties.

Agenda
Afspraken en bijzonderheden koppelen aan agenda. 


Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld en voldoet aan de laatste privacyregels.

Parro