Kleuteronderwijs

Onze visie op kleuteronderwijs: "Kleuters mogen bij ons op school kleuters zijn"   

Dat betekent in de praktijk dat er veel ruimte is voor vrij spel en beweging, sociaal contact en de typische kleuteractiviteiten zoals rijmen, zingen, voorlezen, bouwen, puzzelen, fijne motoriek, geleid spel. Daarnaast hebben kleuters de tijd nodig om schoolrijp te worden.  

We werken aan de hand van thema's en vaak staat daarbij een prentenboek centraal. We maken themahoeken waar groeps- doorbrekend (t/m groep 3) gespeeld wordt. 

Wij volgen onze kleuters in hun ontwikkeling met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep.  De kleuters worden gevolgd op het gebied van taal, rekenen, fijne en grote motoriek maar ook het sociaal emotioneel welbevinden van het kind. Door veel te observeren en mee te spelen zien we precies waar een kind staat in zijn/haar ontwikkeling en welk aanbod hij of zij nodig heeft. Ook zien we op die manier op welk vlak een kind zich wat minder ontwikkelt en kunnen we daar eventueel extra op inzetten.  

Elke eerste week van de maand kunnen de ouders 's morgens met hun kleuter tijdens de inloop in de groep een kijkje nemen. De andere weken komen de kleuters zelfstandig naar binnen. We hebben meerdere contactmomenten per jaar met de ouders en hopen op deze manier een fijne laagdrempelige school voor kinderen en hun ouders te zijn.