PBS

We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is.
Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS  (Positive Behaviour Support).
Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.
Een systeem om kinderen te belonen voor hun goede gedrag.

Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat er goed gaat.
Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien.

Onze kernwaarden zijn: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.
 
De gedragsverwachtingen in de gang, op de trap, in de hal en op het plein zijn bekend bij de kinderen. Het werpt z'n vruchten af! Mooi om te zien dat het rustiger verloopt op deze plekken in en buiten de school!
We willen u ook laten weten welke regels er gesteld worden aan de kinderen want natuurlijk blijft het heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag.
 
In de school hangen de regels van PBS duidelijk zichtbaar.
Zo helpen we de kinderen zich de afspraken die zijn gemaakt te herinneren.