Een goede basis voor Engels… dat gun je toch ieder kind?

Engels van groep 1 tot 8

Op alle scholen binnen OPO Hof van Twente worden er Engelse lessen gegeven van groep 1 t/m 8. Elke klas krijgt 1 keer per week les van een vakleerkracht Engels. Daarnaast wordt er bij ons op school vanaf groep 6 gewerkt met zogenaamde levelclasses. Op basis van de resultaten van de assessments worden de leerlingen ingedeeld in een voor hun passend level. Tijdens deze  lessen wordt er gewerkt met de methode Look (zie hieronder voor een uitgebreide omschrijving).

De maatschappij verandert en Engels neemt een steeds belangrijkere plaats in. Op 't Gijmink willen we een goede beheersing van de Engelse taal mogelijk maken voor ieder kind.

Jonge kinderen zijn bevlogen, kennen nog geen schaamte en zijn in deze periode heel taalgevoelig. Het aanleren van een vreemde taal gaat in deze periode op een natuurlijke manier gemakkelijk.

Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Een vroege start is daarnaast ook zéér motiverend. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels op de basisschool of alleen de laatste twee basisschooljaren, dat is een fors verschil. Een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs, waarbij kinderen een dusdanig basisniveau van de Engelse taal beheersen biedt meer kansen.

Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat kinderen de taal op spelende en functionele wijze leren verwerven, waarbij het ervaren van plezier centraal staat en dit uiteindelijk zal leiden tot een stevige Engelse basis.

Want een goede basis voor Engels…. dat gunnen we ieder kind!


LOOK: The world is an amazing place!
 
 
Klik voor meer info.

Alle kinderen vanaf groep 4 werken tijdens de  Engelse les met een prachtige methode van National Geographic, Look. Kinderen kunnen de wereld van dichtbij bekijken met Look, een Engelstalige methode op zeven niveaus voor jonge leerlingen van National Geographic. Ze zullen iets echts zien met verbazingwekkende fotografie, authentieke verhalen en video, en inspirerende National Geographic Explorers.

Kinderen worden ondersteund om in het Engels verbanden te leggen tussen hun leven en de wereld waarin ze leven door middel van zeer interessante, wereldwijde onderwerpen die hen aanmoedigen om te leren en zich uit te drukken.

De korte, frisse lessen zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken en van het lesgeven een plezier te maken. Look geeft jonge leerlingen de basiskennis van de taal, de evenwichtige taalvaardigheid en de ondersteuning die ze nodig hebben om het Engels in de 21e eeuw met succes te gebruiken.
De leerlingen op onze school krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met deze lessen en dit wordt in daarop volgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema.