Info oktober

Beste ouders/ verzorgers, 

Hierbij de info van oktober. Zoals u ziet heeft de Gijminkinfo een update gehad. Deze maand ontvangt u
de info voor de laatste keer in de mail. Vanaf november zal de info alleen
via Parro verstuurd worden; onze bedoeling is om zoveel mogelijk
informatie via één communicatiemiddel (Parro) te versturen. Bent u geen
ouder van de school en wel geïnteresseerd in de Gijminkinfo? Dan kunt u
de info teruglezen op www.gijminkgoor.nl

Team 't Gijmink